Tuesday, April 22, 2008

haiku 30

Culegând în zori
câţiva toporaşi brumaţi –
zăpadă pe munţi

No comments: