Tuesday, April 22, 2008

haiku 30

Culegând în zori
câţiva toporaşi brumaţi –
zăpadă pe munţi

haiku 29

Susurul apei –
viorele brumate
lângă izvor

haiku 28

Cuib sub streaşină –
zburând printre fulgi de nea
o rândunică

haiku 27

Dincolo de gard
înfloresc narcisele -
copilul privind

Păpădii

Zi răcoroasă –
numai o păpădie
lângă gardul vechi


Dincolo de gard
înfloresc păpădii –
un puşti priveşte

Cu oile pe câmp –
cununa din păpădii
pe capul fetei

Înfloresc păpădii –
în zbor, zeci de albine
şi moşul singur

Thursday, April 10, 2008

haiku 26

Sub teiu-nflorit
gustând din cana cu ceai –
singur în noapte

Under the blossomed lime
tasting from the cup of tea –
alone in the night

http://mdn.mainichi.jp/culture/wa/etc/haiku