Tuesday, October 30, 2007

haiku 23

Ninge?
Sau e un prun
înflorit?Really is it snow?
Just now a plum tree
opens into flower ?


http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=1206&type=1

haiku 22

Cortina cade –
primadona primeşte
un coş cu frezii


Curtain dropps –
primadona receives
a basket full with freesias

haiku 21

Târziu în noapte –
pe banca de lângă tei
doi îndrăgostiţi


Late night –
on the bank next to lime
two lovers

persian translation by Sarah:
akher e shab
bar sakkooye kenar e darakht e limoo torsh
do ashegh

haiku 20

Adiere in zori –
risipindu-si parfumul
flori de tei


Brise de point du jour –
en dissipant leur parfum
fleurs du tilleul

Daybreak breeze –

spreading their perfume
lime flowers

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=670&type=1

persian translation by Sarah:

nasim e sobh
miparakanad booyeshan ra
shokofeh haye limoo torsh


Text from "Lime-tree flowers", anthology of haiku, Ed. Boldas, Constanta, 2006

haiku 19

Capăt de-alee –
flori de tei pe statuia
lui Eminescu


On the end of alley
Eminescu’s statue –
lime flowers fall

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=1007&type=1

haiku 18

Plouă peste-oraş –
guguştiucii clocesc
fără umbrelă


It’s raining over the city –
the gubbins hatch
without umbrella


http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=1075&type=1

haiku 17

Răsărit -
păpădii înflorind
printre ruine


Lever de soleil –
les pissenlits fleurissant
parmi les ruines


Sunrise —
the dandelions flowering
among the ruins

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=1550&type=1

translations by Sarah:
طلوع آفتاب -
گل داده اند قاصدك ها
در ويرانه ها

toloo-e aftaab-
gol daadeh and ghasedak-ha
dar viraaneh-ha

haiku 16


În zorii zilei–
măceşul singuratic
înflorind lângă cărare


Au point du jour –
l’églantier solitaire
fleurissant près de chemin


At daybreak –
the lonely rose wild
blooming by the path


http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=1660&type=1

haiku 15

Flori lângă mormânt –
în caierul bunicii
o molie


Fleurs près de tombe –
dans la genouille de grand-mère
une mitte

Flowers near the grave-
in grandma’s flock of wool
the first moth

haiku 14

Lângă candelă –
un buchet de toporaşi
şi poza mamei


Près de la chandelle –
un bouquet de violettes
et le photo de la mère


At the icon lamp –
a bunch of violets
and mother’s photo

Aproape haiku-uri cu traduceri

1
De dimineaţă –
primul piersic înflorit
primind musafiri
Au point du jour –
le premier pêcher fleuri
réceptionant des invités

At daybreak –
the first blooming peach tree
meeting visitors


2

Numai o floare
în corcoduşul din gard –
mierla fluieră

Seulement une fleur
dans l'abricotier par clôture –
le merle siffle

Only a flower
in the mirobolam tree by wattle –
the merle whistles

3
Admitere –
mireasma de tei pătrunde
în amfiteatru

Examination –
the scent of lime blossoms
enters the lecture room

4
Mierla fluieră
în vârful arinului –
zori de martie

Blackbird whistling
on the peack of an alder tree -
March morning

persian translation by Sarah:
soot e tooka
bar nok e darakht e tooskaee
sobh e esfand

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=658&type=1

5
Pe trunchiul tăiat
cresc din nou lăstari de tei –
soarele-apune

On the cut trunk
lime twigs grow again –
sunset

http://www.wonderhaikuworlds.com/viewdetail.php?post=669&type=1

persian translation by Sarah:
bar kondeh ye borideh ye darakht
shakheh hay e koochak e limoo torsh mirooyand
ghoroob e aftab

Text from "Lime-tree flowers", anthology of haiku, Ed. Boldas, Constanta, 2006

6
Linişte deplină –
aud cum creşte frunza
plăpândului prun

Silently –
I hear raising
the leaf of the feeble prune

7
Vântul adie –
din cireşul încărcat
cade o floare

The wind is blowing –
from the loaded cherry tree
a flower falls
8
Aversa de primăvară
spală flori de salcâm –
nimeni pe drum

Spring shower
laves the acacia flowers –
nobody on the road
9
Seară de primăvară –
o mlădiţă de salcie
şi o viorea

Crépuscule de printemps –
une pousse de saule
et une violette

Spring dusk –
a willow shoot
and a viola

Scots translation by John McDonald:
Voar gloamin -
a sauch spirl
an a fiddle

10
Râul de munte
rupe podul de lemn –
topirea zăpezii

Whirling river
breaking the wooden bridge –
the snow melts

haiku 13

De dimineaţă –
o petală de cireş
în cana mea de ceai negru


At daybreak –
a cherry white petal

in my cup of black tea